MIDA teeme?
Üldinfo
Kaubamärgid
Patendid
Kasulikud mudelid
Tööstusdisainilahendused
KES teeb?
KUS teeme?

Tedre 77-52,
Tallinn, 10616
Tel: +372 660 8068
E-mail: kesna@kesna.ee
  » Kasulikud mudelid
Kasuliku mudeli registreerimiseks on vaja vormistada taotlus koos leiutiskirjelduse, nõudluse, lühikokkuvõtte ja joonistega ning tasuda riigilõiv (taotluse vormi ja riigilõivu määrad leiab Patendiameti koduleheküljelt).

Kasulike mudelite suhtes Patendiamet ekspertiisi läbi ei vii, vaid kontrollib ainult esitatud taotluse ja dokumentide vormistust (ligikaudu aasta jooksul). Juhul, kui ei ilmne mingeid takistavaid asjaolusid, annab Patendiamet välja kasuliku mudeli registreerimise otsuse. Seejärel antakse välja Kasuliku Mudeli Tunnistus.

Kasuliku mudeli registreering avaldatakse "Eesti Kasuliku Mudeli Lehes". Registreering kehtib neli aastat arvates registreerimistaotluse esitamise kuupäevast. Registreeringu kehtivust võib pikendada esmalt neljaks aastaks ja teisel korral veel kaheks aastaks, kusjuures iga kord tuleb tasuda riigilõiv.
 
 
 
Developed by EDS Systems OY