MIDA teeme?
Üldinfo
Kaubamärgid
Patendid
Kasulikud mudelid
Tööstusdisainilahendused
KES teeb?
KUS teeme?

Tedre 77-52,
Tallinn, 10616
Tel: +372 660 8068
E-mail: kesna@kesna.ee
  » Patendid
Patendi registreerimiseks Eestis on vaja vormistada
  • avaldus, (taotluse vormi ja riigilõivu määrad leiab Patendiameti koduleheküljelt);
  • eestikeelne leiutiskirjeldus koos patendinõudluse ja lühikokkuvõtte ja joonistega.
Need dokumendid tuleb peale riigilõivu tasumist esitada Patendiametile. Seejärel Patendiamet menetleb taotlust, avaldab selle "Eesti Patendilehes" ja kui ei ilmne mingeid takistavaid asjaolusid, siis teeb peale ekspertiisi patendi väljaandmise otsuse.

Selle saamiseks kulub aega umbkaudu kolm aastat. Seejärel tuleb tasuda patendi registrisse kandmise riigilõiv ja Patendiamet annab välja Patendikirja. Patendi maksimaalne kehtivusaeg on 20 aastat.
 
Patendi kehtivuse alguseks loetakse taotluse esitamise kuupäeva. Selleks aga, et patent kehtiks, tuleb igal aastal tasuda riigilõiv, mis on iga aasta erinev. Vastavad riigilõivu summad on samuti toodud Eesti Patendiameti koduleheküljel.
 
 
 
Developed by EDS Systems OY