MIDA teeme?
Üldinfo
Kaubamärgid
Patendid
Kasulikud mudelid
Tööstusdisainilahendused
KES teeb?
KUS teeme?

Tedre 77-52,
Tallinn, 10616
Tel: +372 660 8068
E-mail: kesna@kesna.ee
  » Tööstusdisainilahendused
Tööstusdisainilahenduse registreerimiseks tuleb vormistada avaldus, valmistada joonised (fotod) ja tasuda riigilõiv (taotluse vormi ja riigilõivu määrad leiab Patendiameti koduleheküljelt). Tööstusdisainilahenduste registreerimisel ekspertiisi ei teostata.

Seega vaatab Patendiameti spetsialist lihtsalt üle, kas dokumendid on korrektselt vormistatud ja kui mingeid probleeme ei ilmne, siis annab välja tööstusdisainilahenduse registreerimise otsuse (tavaliselt 1-2 kuu jooksul arvates taotluse laekumise kuupäevast).

10 päeva jooksul peale registreerimisotsuse väljastamist kantakse tööstusdisainilahendus registrisse ning antakse välja Tööstusdisainilahenduse tunnistus. Registreering kehtib viie aasta jooksul alates taotluse esitamise päevast.

Registreeringu kehtivust on võimalik pikendada kahel korral, kummalgi korral viieks aastaks, tasudes selleks ettenähtud riigilõivu. Tööstusdisainilahendus avalda-takse "Eesti Tööstusdisainilehes".
 
 
 
Developed by EDS Systems OY