MIDA teeme?
KES teeb?
KUS teeme?

Tedre 77-52,
Tallinn, 10616
Tel: +372 660 8068
E-mail: kesna@kesna.ee
  » Kes teeb?
Vastavalt Eesti Vabariigi majandusministri Patendiameti põhimäärusele tegeleb intellektuaalomandi registreerimisega ning selle kaitsega riiklik organ – Eesti Patendiamet. Eestis registreeritud juriidilistel isikutel, aga ka Eesti kodanikel ja siin alaliselt elavatel isikutel on õigus pöörduda Patendiameti poole iseseisvalt või kasutada Eesti patendivolinike abi. Välismaised juriidilised ja füüsilised isikud võivad pöörduda Patendiameti poole ainult Eesti Vabariigi patendivolinike kaudu.

Patendibüroos "Kesna" aitavad Teid:


Ljubov Kesselman – Eesti patendivolinik
 
 
Lõpetas Moskva Kergetööstuse tehnoloogiline Instituudi keemik-tehnoloogina (1969); Patendinduse eriala omandas Moskva Patendi Instituudi lõpetamisel (1978). Seejärel alates 1980. aastast töötas Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi alluvuses olnud instituudi "Tehnoprojekt" patendiosakonnas. Alates 1994. aastast juhatab patendibürood Kesna.
Eesti Patendivolinike Seltsi liige, rahvusvahelise organisatsiooni INTA liige. Eesti patendivolinik (1994) ja Euroopa patendivolinik (2004) – kõik intellektuaalomandi valdkonnad (keeled: eesti, vene, inglise).
 


Sergei Kesselman – direktor
 

Lõpetas Kiievi Rahvamajanduse Instituudi majandusküberneetika erialal (1971). Seejärel töötas Kiievi Küberneetika Instituudis ning hiljem Eesti Rahandusministeeriumi Arvutuskeskuses. 1991. aastal asutas firma Kesna (keeled: vene, inglise).



 
 
 
Developed by EDS Systems OY