MIDA teeme?
Üldinfo
Kaubamärgid
Patendid
Kasulikud mudelid
Tööstusdisainilahendused
KES teeb?
KUS teeme?

Tedre 77-52,
Tallinn, 10616
Tel: +372 660 8068
E-mail: kesna@kesna.ee
  » Kaubamärgid
Kaubamärgi registreerimiseks Eestis on vaja vormistada taotlus ja tasuda riigilõiv (taotluse vormi ja riigilõivu määrad leiab Patendiameti koduleheküljelt). Need dokumendid esitatakse Patendiametile. Seejärel teostab Patendiamet ekspertiisi nimetatud kaubamärkide uudsuse ja äravahetamiseni sarnasuse kohta ning kui ei ilmne mingeid takistavaid asjaolusid, siis annab 8-10 kuu jooksul välja kaubamärgi registreerimisotsuse.

Peale registreerimisotsust avaldataksekaubamärk "Eesti Kaubamärgilehes" ning kui 2 kuu jooksul alates avaldamise päevast ükski asjast huvitatud isik märgi registreerimist ei vaidlusta, siis tasutakse registrisse kandmise riigilõiv. Riigilõivu tasumise järel annab Patendiamet välja Kaubamärgitunnistuse.

Kaubamärgi registreeringu kehtivusaeg on 10 aastat alates registrisse kandmise kuupäevast. Peale 10 aasta möödumist võib tasuda riigilõivu ning registreeringut pikendatakse veel 10-ks aastaks. Niimoodi võib registreeringu kehtivust pikendada lõpmatuseni.
 
Madridi kokkuleppe alusel on võimalik esitada rahvusvaheline taotlus kaubamärgi registreerimiseks korraga mitmetes maades, aga samuti registreerida märk Euroopa Liidus.
 
 
 
Developed by EDS Systems OY