MIDA teeme?
Üldinfo
Kaubamärgid
Patendid
Kasulikud mudelid
Tööstusdisainilahendused
KES teeb?
KUS teeme?

Tedre 77-52,
Tallinn, 10616
Tel: +372 660 8068
E-mail: kesna@kesna.ee
  » Üldinfo
Patendibüroo Kesna asutati Tallinnas 1994. aastal Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi (mis käesolevaks ajaks on koos areneva sotsialismiga ajaloohõlma vajunud) Tehnoprojekti Instituudi patendiosakonna baasil.

Meie patentoloogide pikaajaline kogemus võimaldab meil tegeleda intellektuaalomandi kaitse järgmiste põhiliste objektidega:
Meie büroo töökeelteks on eesti, vene ja inglise keel.

Viimastel aastatel on intellektuaalomandi kaitsega seotud probleemid muutunud Eestis üha aktuaalsemaks. Eelkõige puudutab see kaupade ja teenuste tähistamiseks registreeritavaid kaubamärke, kusjuures mitte ainult Eesti taotlejate märke, vaid ka neid, mille taotle-jateks/omanikeks on firmad ja üksikisikud väljaspool Eestit. Tolli töö korrastamine ja kaupade ning teenuste ekspordi laienemine naaberriikidesse nõuab rohkem tähelepanu pööramist küsimustele, mis on seotud sisse- ja väljaveetavate kaupade jaoks registreeritavate kaubamärkidega. Võitlus piraattoodanguga on kaasaegses maailmas aktuaalne probleem ning intellektuaal-omandi kaitse on üheks võimaluseks piraatluse ärahoidmiseks.

Eestis registreerimiseks esitatavate patentide hulk kasvab iga aastaga. Paraku on aga eesti autorite poolt esitatavate patentide osakaal kaduvväike võrreldes esitatud taotluste koguarvuga.

Eesti statistika kõigi intellektuaalomandi kaitsega seotud objektide kohta on toodud Eesti Patendiameti koduleheküljel.

Peale selle ei tohi unustada, et intellektuaalomand on samuti kaup, mida võib osta, müüa ja anda õigusi selle ajutiseks kasutamiseks. Kõik need protseduurid vormistatakse vastavate lepingute alusel. Vormistamist teostada aga aitavad Teil meie spetsialistid. Intellektuaalomandi kaitsel tekkivate probleemide lahendamisel erinevates kohtuinstantsides võtavad meie spetsialistid enda kanda patendiadvokaadi rolli, kaitstes oma kliendi huvisid.

Pikaajalised töösuhted mitmete välismaiste patendifirmadega võimaldavad meil lahendada intellektuaalomandi kaitsega seotud probleeme ka mitmetes teistes maades, säästes seega kliendi aega ning ühtlasi hoides kokku tema kulutusi.

Peale selle on meil koostöösidemed ka kunstnike ja disaineritega, kes võivad Teie jaoks välja töötada kaubamärgi või kujundada firma stiili (visiitkaardid, firmablanketid, koduleheküljed internetis jne).

Peale selle on väga oluline lisaks küsimustele mida? kes? kus? pidada meeles, et kõige tähtsama küsimuse: milleks? peab klient esitama endale ise. Et kõik intellektuaalomandi kaitsega seotud protseduurid on tasulised (tasuda tuleb riigilõivud), siis peavad patendibüroo potentsiaalsel kliendil olema peale auahnuse ka mõjuvad põhjused oma aja ja raha kulutamiseks.

Et end veel täpsemalt kurssi viia intellektuaalomandi kaitsega seotud küsimustega, soovitame teil vaadata Eesti Patendiameti kodulehekülge.

 
 
 
Developed by EDS Systems OY